Financijska pismenost

Vještine raspolaganja novcem i razumjevanje bankarskih usluga

Financijska pismenost

Financijsku pismenost možemo definirati kao kombinaciju znanja, vještina, stavova i ponašanja potrebnih za donošenje ispravnih financijskih odluka. Financijska pismenost važna je u razumijevanju financijskih proizvoda i donošenju ispravnih financijskih odluka, jer smanjuje broj individualnih ali i poduzetničkih promašaja te umanjuje rizik od siromaštva i pridonosi ekonomskom rastu i razvoju kako pojedinca tako i društva u cjelini.

Novac

Novac je svojevrsna roba za koju se može kupiti svaka druga roba. Novcem se raspoređuju i razmjenjuju svi proizvodi ljudskog rada. Uobičajena definicija novca kaže da je novac (1) obračunska jedinica; (2) spremnik vrijednosti; te (3) sredstvo razmjene, iako većina autora drži da su prva dva svojstva nebitna te da slijede iz posljednjeg. Čovjek koji ima uravnoteženo gledište o novcu svjestan je toga da mu on može pomoći da ostvari svoje ciljeve, ali ne dopušta da mu se sve u životu vrti oko novca. (WIKIPEDIA ),


Možda bi bilo dobro da se preispitate kako biste vidjeli imate li uravnoteženo gledište o novcu. Naprimjer, mogli biste se upitati:

 • Privlače li me poslovne ponude koje obećavaju brzu i laku zaradu?
 • Jesam li darežljiv ili mi je teško potrošiti novac na nekoga?
 • Jesam li sklon sklapati prijateljstva s ljudima koji neprestano pričaju o novcu i onome što posjeduju?
 • Jesam li spreman lagati ili učiniti nešto nepošteno da bih došao do novca?
 • Osjećam li se važnim ako imam puno novca u džepu?
 • Razmišljam li stalno o novcu?
 • Da li moj stav prema novcu loše utječe na moje zdravlje i odnose s članovima obitelji?

Ako ste odgovorili potvrdno na bilo koje od navedenih pitanja, dajte sve od sebe kako biste se oduprli materijalističkom načinu razmišljanja i kako biste formirali uravnotežen stav prema novcu.


Kod nas možete raspravljati i učiti o tim i takvim temama:

Tokovi novca i financijske odluke

Novac i novčana masa, emisija novca, primarni novac, ponuda i potražnja novca, likvidnost i solventnost, kreditni aranžmani, depoziti, kamatna stopa, devizni tečaj, međunarodne financijske institucije, MMF i Svjetska banka, europski monetarni sistem, euro i dolar, kreditno financiranje, cijena novca i kapitala.

Porezi, doprinosi, oporezivanje biznisa, porez na dodatnu vrijednost

Istraživanje tržišta

Kupovna moć potencijalnih klijenata, način na koji kupac odlučuje o kupnji proizvoda/ usluga i koliko dobro potencijalni klijent razumije prednosti proizvoda/usluge

Stvarna potražnja za pojedinim proizvodom/ uslugom novog poduzeća i veličina tržišta te cijena i uvjeti prodaje proizvoda/usluga . Analiza konkurencije te kvaliteta, cijena i uvjeti dostupnosti adekvatne tehnologije.

Bankarsko poslovanje i platni promet

Osnovne funkcije banke; Aktivni bankarski poslovi; Pasivni bankarski poslovi; Instrumenti osiguranja naplate bankarskih potraživanja; Platni promet u zemlji i inostranstvu; Osnovna načela bankarskog poslovanja; Nadzor nad poslovanjem banke; Interna kontrola i revizija banke; Inovacije u bankarstvu

Poduzetinička strategija

Poduzetništvo i globalizacija, preduzetništvo i ekološka kriza. Upravljanje promjenama, upravljanje rizicima, ključevi uspjeha. Poduzetništvo i inovacije: ekonomika inovacija, faktori razvoja inventivne djelatnosti, poslovni planovi.

Poslovno pravo

Osnivanje tvrtke i pravni aspekti poslovanja, načini prestanka rada tvrtke putem likvidacije i stečaja, analiziranje ugovora s dobavljačima, zaštita tehnologije, industrijsko i intelektualno vlasništvo, strana ulaganja.


Vaše prednosti nakon pohađanja radionica biti će:

 • Razumjevanje financiranja tvrtke i njihova kontrola
 • Vođenje financiranja preduzeća uz minimalni nivo troškova
 • Vođenje financija tvrtke na način koji osigurava najveći profit
 • Učinkovito upravljanje financijskim rizicima i promptno reagiranje na tržišne promjene
 • Donošenje adekvatnih odluka o ulaganjima
 • Razumjevanje bankarskog poslovanja
 • Određivanje prave poduzetničke strategije
 • Pravni aspekti poslovanja