Dokumenti

Informacije za uplatu
 • Broj računa, IBAN, OIB
 • Cijena članarine 1oo Kn Uplatu molim izvršiti na:
  Libera Hrvatska udruga za edukaciju, poduzetništvo i međunarodnu suradnju

  Ostrovička 4 , 10000 Zagreb,

  svrha plaćanja: članarina

  bank acc. 2484008-1106378646 (Raiffeisen Bank Zagreb)

  IBAN HR7124840081106378646

Ines Rudelić
Donacije
 • LIBERA

  Udruga za edukaciju poduzetništvo i međunarodnu suradnju
  Ostrovička 4 , 10000 Zagreb, tel: 01 / 8893 - 675

  LIBERA
  Croatian association for education, entrepreneurship and international cooperation,
  Ostrovička 4 , 10000 Zagreb, tel: 01 / 8893 - 675,

  bank acc. 2484008-1106378646 (Raiffeisen Bank Zagreb)

  IBAN HR7124840081106378646

  SWIFT- RZBHHR2X